Imkerij De Bijenhof 

 sinds 1980 

Imkercursus

In 1986 kreeg ik mijn bevoegdheid als Leraar Bijenteelt. Vanaf die tijd heb ik vrij intensief bezig geweest met het van opleiden van imkers. De plaatsen waar ik werkte waren Woerden, Rotterdam, Amstelveen, Leiden, Gouda, Boskoop, Delft en nog steeds Den Haag. Jaarlijks was dat wel een Basiscursus, maar ook werd regelmatig een Voortgezette Cursus gegeven, evenals de cursussen Koninginnenteelt, Drachtplanten en Bijenziekten.

Van elke gegeven les ontstond een schriftelijke samenvatting. De tekst (voorlopig alleen de platte tekst) van de hand-out van de Basiscursus wordt hier gepubliceerd. De vaste onderwerpen zijn:
1. Apis mellifera/De Honingbij
2. Bijenwoningen
3. Van ei tot bij
4. Zwermen
5. Bijenziekten
6. Honing
7. Communicatie
8. Inwinteren
9. De imker en de wet